Welkom op de website van Fundashon Verriet!

Fundashon Verriet biedt woonvoorzieningen, dagbesteding en logeermogelijkheden aan circa 500 mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Daarnaast zet een team medewerkers dagelijks hun medische, gedragswetenschappelijke en paramedische deskundigheid in om zorgvragers te ondersteunen.
       
 
 
 
 

               
Mensen zoals wij
De basisvisie van Fundashon Verriet is dat ieder mens er recht op heeft om zich zo volledig mogelijk te kunnen ontwikkelen. Uitgangspunten van de zorg zijn:
  • een respectvolle bejegening
  • waardering
  • veiligheid
  • acceptatie
  • privacy.
Overige websites SGR-Groep
SGR-Groep
Revalidatiecentrum
C.O.P.
 
       
              

       
 
 
 
 
 
 
 


 
.
Diensten en voorzieningen 
Vanuit deze basisvisie biedt Fundashon Verriet een scala aan diensten en voorzienngen voor personen met een beperking, zoals dagactiviteiten en woon- en logeerfaciliteiten. Hierbij is er veel aandacht voor een zinvolle dagbesteding en ontwikkeling van de mogelijkheden van de client. Aan ouders en verzorgers biedt Fundashon Verriet diverse types gespecialiseerde opvang die noch op de reguliere scholen noch binnen het thuisfront te verkrijgen zijn. Daarnaast kunnen ouders en verzorgers bij Fundashon Verriet terecht voor verschillende vormen van onderzoek, behandeling en begeleiding.